Yleistä suorittamistamme palveluista:

Yhdistyksen ensisijainen tehtävä on tuottaa palo- ja pelastustoimen palveluja tehdyn sopimuksen mukaan Varsinais-Suomen aluepelastuslaitokselle. Tämän lisäksi yhdistys kerää varoja kaluston ja varusteiden ajanmukaistamiseen suorittamalla korvausta vastaan erilaisia palvelutehtäviä. Perittävä korvaus määräytyy palvelutehtävän laadun ja keston, tarvittavan välineistön sekä miesmäärän mukaan.

Tyypillisiä suorittamiamme palveluja ovat:

  • Puunkaatotehtävät, esim. ahtaissa paikoissa
  • Erilaiset pumppaustehtävät, esim. kaivon tyhjennys
  • Erilaiset polttotehtävät, esim. kulotukset
  • Palopäivystystehtävät, esim. autokilpailut
  • Toriteltan ja puolijoukkueteltan vuokraus

Myös muut erikoislaatuiset ja erityisiä välineitä vaativat tehtävät voivat tulla kysymykseen. Ottamalla yhteyttä, voidaan asia yhdessä selvittää.

Suorittamissamme palveluissa pidätämme oikeuden tehtävän keskeyttämiseen, mikäli osaamistamme tai kalustoamme tarvitaan palo- ja pelastustoimen tehtäviin.

Lisätietoa teille kertovat:

Lehtiö Juha puh. 040 516 1389
Uitto Lassi puh. 040 062 1292